Nieuwe manier van geschilbeslechting in hippische zaken
Er wordt steeds meer geprocedeerd over hippische zaken. Een procedure bij de Rechtbank duurt lang en kost doorgaans veel geld. Beide partijen betalen hun advocaat per uur en de griffierechten kunnen behoorlijk oplopen. Bovendien is een rechter doorgaans geen paardenkenner. Vaak stelt hij daarom deskundigen aan die ook nog weer veel geld kosten.
Partijen hebben dan na lang en duur procederen weliswaar een vonnis, maar hebben lang niet altijd het idee dat er recht is gedaan aan hun zaak.

Een andere manier om een beslissing in een geschil te krijgen, is het bindend advies. U sluit een overeenkomst met uw wederpartij waarbij u een derde met verstand van zaken opdracht geeft een bindend oordeel te geven. Het CHIG geeft als specialist in het hippisch recht tegen vooraf vastgestelde kosten efficiënt en deskundig een oordeel over de zaak, waarna partijen niet meer naar de rechter hoeven.....